پاورپوینت کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی 

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی
تفاوت تفکر عقل‌گرایان با تفکر تجربی:
در تفکر عقل‌گرایان روش قیاسی مبنای کار است، بدین معنی که با استدلال و روش منطقی و تحلیل عقلانی فرد می‌تواند حقایق را کشف کند.
در تفکر تجربی روش استقرایی مبنای کار است، بدین معنی که با مشاهده و آزمایش و شناخت ماهیت پدیده‌ها می‌توان با شناخت جزئیات و ارتباط آنها با یکدیگر به کلیات پی برد.
انواع علم:
1)علم حضوری:
یعنی اینکه واقعیت معلوم، پیش انسان حاضر باشد و واسطه و صورتی در کار نباشد. مانندعلم به خود و یا علم به ترس.
2)علم حصولی:
یعنی علمی که بر اساس مفهوم و واقعیت خارجی و با واسطه برای انسان حاصل می گردد. مانند علم به اشیای خارج.
دیدگاههای شناختی:
1)دیدگاه تجربه گرایی و پوزیتیویسم
2)دیدگاه عقل گرایی
3)دیدگاه استنباطی
دیدگاه تجربه‌گرایی وپوزیتیویسم:
این دیدگاه فلسفی در مقابل عقل‌گرایی سنتی و ارسطویی شکل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمی(قرن 14 تا 16)باز می‌گردد و بانی این تفکر را فرانسیس بیکن می‌نامند.
تجربه‌گرایی نوین:
این مکتب فلسفی وسیله شناخت را حواس انسان می‌داند و معتقد است شناختی اعتبار دارد که به وسیله یکی از حواس قابل درک باشد....

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.                                                                                      بــانـک تـحقـیـق و پاورپوینت رشتــه مدیریت

پاورپوینت آشنايي مسؤل دفتر با اصول و مهارتهاي لازم  تعداد اسلایدها : 279