پاورپوینت کتاب تحلیلی بر فراگرد تنظيم و کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور

پاورپوینت کتاب تحلیلی بر فراگرد تنظيم و کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور

پاورپوینت کتاب تحلیلی بر فراگرد تنظيم و کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، خلاصه کتاب بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

 

عنوان درس : فراگرد تنظيم و کنترل بودجه
منبع : بودجه
تاليف : اسفنديار فرج وند

 

 

 

 

مقدمه :