پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی بین المللی تالیف دکتر میرزا حسن حسینی انتشارات دانشگاه پیام نور

پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی بین المللی تالیف دکتر میرزا حسن حسینی انتشارات دانشگاه پیام نور

پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی بین المللی تالیف دکتر میرزا حسن حسینی انتشارات دانشگاه پیام نور

دانـلـود پاورپوینت حسابداری بـا عـنـوان، خلاصه کتاب بازاریابی بین المللی

تالیف دکتر میرزا حسن حسینی انتشارات دانشگاه پیام نور

بازاریابی بین المللی

تالیف : دکتر میرزا حسن حسینی

انتشارات : دانشگاه پیام نور

 

 

 

 

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

فصل اول

كليات بازاريابي بينالمللي

فصل دوم

محيط فرهنگي در بازاريابي بين المللي

فصل چهارم

محيط سياسي و قانوني در بازاريابي بينالمللي

فصل پنجم

تحقيقات بازاريابي بينالمللي

فصل ششم

استراتژيهاي ورود به بازارهاي جهاني در بازاريابي بينالمللي

فصل هفتم

سياست هاي توليد در بازاريابي بين المللي

فصل هشتم

کانال هاي توزيع در بازاريابي بين المللي

فصل نهم

تبليغات در بازاريابي بين المللي

فصل دهم

قيمت گذاري در بازارهاي بين المللي