پاورپوینت حبس نفس زیر آب

پاورپوینت حبس نفس زیر آب

پاورپوینت حبس نفس زیر آب

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، حبس نفس زیر آب

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

مهارتهای اکتسابی و شکل دهی دیدگاهها
چکیده یک متن مفصل           
جریان ( ریزش)
داستانی در مورد مربی گری – هدف ، داشتن بدن و ذهنی است که بعنوان یک واحد عمل کننده و به موقعیتی از سیالیت دست یابند . جریان به گونه ای که شما بطور طبیعی به انجام کار درست مبادرت می نمایید ، از زمان رها می شوید و حتی به حس رهایی از خویش نزدیک می شوید . این نقطه ای است که اصوات ذهنی و مکالمات درونی فروکش کرده و شما تبدیل می شوید به آنچه که انجام می دهید .
کتابچه آموزشی متخصصان شیرجه آزاد – آموزش جسمانی ( تربیت بدنی )
واضح ترین موارد که باید آموزش داده شوند شامل : 1) عضله 2) سیستم قلب و عروق 3) تکنیکها 4) حبس نفس 5) نرمش ها 6) حداقل تلاش و همچنین آموزش و تقویت 7) ریه ها 8) گوشها می باشد . البته نباید ضرورت 9) رژیم غذایی 10) تجهیزات ورزشی و البته یافتن یک مربی و یا حداقل یک کمک غواص را فراموش کرد . به کمال رسیدن در تمامی این زمینه ها زمینه ساز ظهور یک ورزشکار سطح بالا در غوص آزاد خواهد بود. برای رسیدن به سطح برترین ها وقف خود در تمامی این زمینه ها و ادراک آن مورد نیاز می باشد . ممکن است رسیدن به این اهداف کار کاملاً مشخصی به نظر برسد که فقط نیازمند تلاش و زمان است (اگر بدانید چه بکنید و چگونه تمرین کنید ) ، اما حتی اگر در این کار استاد نیز باشید ، ممکن است قادر نباشید بیشتر پیشرفت کنید یا حتی به ظرفیتهای درونی خود دست یابید