تحقیق حسابداري مديريت استراتژيك در یک آلمانی

تحقیق حسابداري مديريت استراتژيك در یک آلمانی

تحقیق حسابداري مديريت استراتژيك در یک آلمانی

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حسابداري مديريت استراتژيك در یک آلمانی

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي در شركت چند مليتي
چكيده : اين مقاله ، حسابداري مديريت استراتژيك را در شركت بزرگ چندمليتي در آلمان را بررسي مي‌كند ، بيشتر تحقيق قبل در زمينه SMA و به پايه بكار روي فنون حسابداري بستگي دارد . اين مقاله بيشتر با چگونگي درك SMA و بكار رفتن آن سروكار دارد يافته‌هاي اساسي تحقيق وابسته به پديده اصلي حس سازي است اين مقاله منظور از حس سازي و چگونگي بكارگيري مديريت حسابداري به كمك ، فرآيند را در بر دارد تئوري پايدار حسابداري مديريت استراتژيك و حس سازي توسعه مي يابد ، حس سازي يك فرآيند اجتماعي اساسي است كه حول تلاشهاي عوامل سازماني بر درك وضعيت‌هاي گذشته ،‌حال و آينده ،‌تاكيد دارند .حسابداران مديريت بطور خودآگاه و ناخودآگاه فعاليت‌هاي حس سازي را از طريق استراتژيهاي ساختار سازي و هماهنگ سازي پيوند مي دهند بطوريكه مفهوم سازي و تشكيل و تراز در بردارد حس سازي در مقوله بيروني و دروني صورت مي گيرد .
شرايط مداخله كننده كه بر فعاليت‌هاي حس سازي تاثير دارند مجموعه‌هايي از اطلاعات ، شناخت حرفه‌اي و احساسي بازي هستند . دو مجموعه از نتايج حس سازي كشف شدند ؛ نتايج ايجاد و استراتژي و نتايج مديريت حسابداري ، تمام اين پديده‌ها و عناصر بهم مرتبط در اين مقاله بررسي تئوري رسميSMA با بررسي تئوري پايدار درارتباط با چارچوب‌هاي جامع‌تر پيشنهاد شدند .
مقدمه
اين مقاله،حسابداري مديريت استراتژيك در مجموعه‌ي سازماني را بررسي مي كند . تحريك آن ، يك درك عميق حسابداري مديريت استراتژيك بصورت فعال دارد و اداركي سازمان مي باشد .
هدف اين مقاله منسوب به درك ضروري‌ ، تدارك ديدگاههايي از شركت چند مليتي در آلمان است . SMA بطور جامع با كاربرد سيستم مديريت حسابداري در حمايت از تصميم‌گيري استراتژيك تعريف مي‌شود .
ماندگاري شركتها در بازار هاي جهاني رقابتي امروزي بعضاً به كاربرد مديريت حسابداري بستگي دارد كه به ارزيابي موفق وضعيت هاي استراتژيك مي‌انجامد . SMA مي تواند اين نقش را مهيا كند .
هدف تحقيق بررسي فنون SMA بصورت خاص نيست بلكه به دنبال درك محتواي مديريت حسابداري از مجريان سازماني است . اسكاپن و برويوچ گفتند كه مقالات منتشره در 10 سال قبل در زمينه تحقيق مديريت حسابداري نشان مي‌دهد كه پچيدگيهاي مديريت در اصل روشهاي تصميم‌گيري سازماني را در بيشتر متون در بر دارد آنها گفتند كه بيشتر انتشارات بدنبال درك مجموعه سازماني مديريت حسابداري هستند و در انجام اين كار ، اين مطالعات ماهيت مديريت حسابداري رادر بر نگرفته و نقش آن را براي بحث در بر ندارند . اين تحقيق به دنبال مقوله خاصي با بررسي‌ پيچيدگي‌هاي مديريت حسابداري استراتژيك در مجموعه‌ سازماني است .
بيشتر تحقيق قبلي در SMA بر اين متمركز بود كه كدام فنون حسابداري در چه شرايطي بكار مي‌روند، اين مقاله بيشتر با درك SMA و استفاده از آن مربوط است . نقش اصلي اين تحقيق درك آن از ديدگاه شركت كنندگان و روشي است كه در آن حسابداري بر ايجاد تصميمات استراتژيك كامل ودر نهايت براي فنون مهم بكار مي‌رود . پيداست كه براي رسيدن به اين حس سازي ، مجموعه متنوع از اطلاعات حسابداري با توجه به متن تصميم بكار مي‌روند اين پيشنهاد مي‌كند كه تمركز بر يك يا دو فنون خاص حسابداري به كمك در تصميم‌گيري ميتواند اطلاعات مرتبط را كاهش و به تصميم‌گيري كم اثري بيانجامند . ترجيحاً حسابداران بايد حتي الامكان اطلاعات جامعي را مهيا كنند . بعلاوه اميد است كه درك مفيدتر حسابداري از چگونگي بكار رفتن اطلاعات و رقابت استراتژيك ، به سيستم‌هاي مفيدتر اجازه توسعه بدهد اين مقاله با كشف محتوا و حس سازي و كمك به فرايند به كشف دلايل مي‌پردازد .
اين مقاله با تشريح بحث قبل در باب SMA و حس سازي سازماني شروع مي شود . در حفظ روش شناسي تئوري ، اين بحث ارائه سابقه اي بر تحقيق فراتر از توسعه تئوري خاصي مي‌پردازد . بررسي مختصر روش شناسي تئوري،‌روشهاي بكار رفته و جزئيات تحقيق بعداً مهيا مي‌شوند بخش اصلي اين مقاله ، معرفي خود تئوري است اين با استفاده از نسخه ساده شده استراتژي و مدل الگوي كابين است (1998)تئوري بنيادين در ارتباط با بحث تئوريك در اين بخش بررسي مي‌شود . اين مقاله با بررسي نقش‌هاي اصلي تحقيق و نتايج احتمال SMA براي تحقيق آتي نتيجه گيري مي‌كند .
2- بحث قبلي
1-2 مديريت حسابداري استراتژيك
سالهاي اخير در جامعه دانشگاهي به SMA توجه بيشتري مي‌شد اين علاقه با تاكيد ابتدايي بر تحقيق هنجاري شروع شد كه بدنبال تحقيق جامع‌تر بود .
عمده نقش‌هاي هنجاري بر SMA عناويني براي اصول SMA مثل حسابداري رقيب و ثبت وضعيت رقابتي بودند مديريت هزينه استراتژيك سرمايه گذاري استراتژيك و توسعه حسابداري معاصر با عنصر استراتژيك بصورت هزينه مبتني بر فعاليت و كارت نشان متوازن بودند .
هر چند اين اثر هنجاري به SMA منصوب است اما از باز خورد جدي رنج مي‌برد كه در آن از چيزي كه بواقع در سازمان روي دهد ،‌نامربوط است .
بيشتر مسايل SMA انجام شدند اين مسايل دريافتند كه حسابداري رقيب و قيمت گذاري استراتژيك ، فنون بسيار مرسومي‌اند اما بعضي‌ها پيشنهاد مي‌كنند كه اصطلاحSMA در شركتها بكار نرفته و معناي‌آن هميشه براي مديران روشن نيست .
ساير محققان-روش تئوري پايدار بر مطالعه اصل SMA را بكار مي گيرند اين تحقيق به‌درك ما از SMA مربوط است اما از بازخورد مرسوم تئوري پايدار رنج مي‌برد كه در آن انتخاب متغيير هميشه جامع نيست و نتايج نامناسبي ايجاد مي‌شوند.‌مهم‌تر از همه شايد اين مطالعات در باب تكميل اصول SMA توجه كمتري نمود. و توصيف تئوريك اين اصول را مهيا نكنند .
بيشتر قضاياي مطالعاتي SMA ديدگاههاي جالبي در باب اصول آن مهيا مي‌كنند . يافته‌هاي ديك وود نشان مي دهد كه كاربرد حسابداري بطور ادواري با محيط بيروني عملكردهاي شركت از جمله اطلاعاتي در باب برنامه‌ها و عملكرد رقيب سرو كار دارد . رد در نيوزيلند بر قضيه‌اي تاكيد دارد تا فنون SMA را در ارقام حسابداري معين و بوسيله مديران حسابداري تعيين شدند ...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.